LogoLogo

Ostatnio dodane informacje

Zakup wraz z dostawą sprzętu medycznego na potrzeby Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piastowym

9 września 2021

AKTUALIZACJA: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty AKTUALIZACJA: Informacja z otwarcia ofert złożonych do dnia 20.09.2021 r. AKTUALIZACJA: Zapytania do SWZ wraz z odpowiedziami Termin składania ofert: 20.09.2021 godz. 12:00 Przetarg w trybie podstawowym bez negocjacji Bez wadium   SWZ 1-Załącznik-nr-1-Formularz-Ofertowy(1) 2-Załącznik-nr-2-Wykluczenie 3-Załącznik-nr-3-Komora hiperbaryczna 4-Załącznik-nr-4-Echokardiograf 5-Załącznik-nr-5-Wzór Umowy Ogłoszenie o zamówieniu    


ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W ZAKRESIE TELEFONII STACJONARNEJ NA RZECZ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W MIEJSCU PIASTOWYM

7 maja 2021

Termin składania ofert: 17 maj 2021 r. do godz. 10:00 Tryb zamówienia: zapytanie ofertowe nr SZ-4-4/2021   Ogłoszenie SZ4-4-2021 Zapytanie ofertowe SZ 4-4-2021   Załączniki: załącznik nr 1 SZ-4-4-2021 załącznik nr 2 SZ 4-4-2021 Załązcnik nr 3 SZ-4-4-2021 Załącznik nr 4 SZ-4-4-2021 Aktualizacja [19.05.2020r] Wyniki postępowania ofertowego SZ-4-4-2021


WYKONANIE, MODERNIZACJA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ SIECI LAN W JEDNOSTKACH SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W MIEJSCU PIASTOWYM

13 kwietnia 2021

Termin składania ofert: 23 kwietnia 2021 r. do godz. 10:00 Tryb zamówienia: zapytanie ofertowe nr SZ-3-3/2021   Ogłoszenie SZ-3-3-2021 Zapytanie Ofertowe SZ-3-3-2021   Aktualizacja [28.04.2021] Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty SZ-3-3-2021   Załączniki: Załącznik nr 1 SZ-3-3-2021_opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 2 SZ-3-3-2021 załącznik nr 3 SZ 3-3-2021 załącznik nr 4 SZ 3-3-2021 Załącznik nr […]


DOSTAWA/DOŁADOWANIE ELEKTRONICZNYCH KART PODARUNKOWYCH PRZEDPŁACONYCH DO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W MIEJSCU PIASTOWYM

10 marca 2021

Termin składania ofert: 17 marca 2021r. do godz. 10:00 Tryb zamówienia: zapytanie ofertowe nr SZ-2-2/2021   OGŁOSZENIE SZ-2-2-2021 Zapytanie ofertowe SZ-2-2-2021   Aktualizacja [17.03.2021]: Ogłoszenie o wyniku postepowania SZ-2-2_2021   Załączniki: załącznik nr 1 SZ-2-2-2021 załącznik nr 2 SZ 2-2-2021 załącznik nr 3 SZ 2-2-2021 Załącznik nr 4- Wzór umowy


WYBÓR INSTYTUCJI FINANSOWEJ ZARZĄDZAJĄCEJ I PROWADZĄCEJ PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE (PPK) DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W MIEJSCU PIASTOWYM

16 lutego 2021

Termin składania ofert: 25 lutego 2021 r. do godziny 10:00 Tryb zamówienia: zapytanie ofertowe nr SZ-1-1/2021   Ogłoszenie SZ-1-1-2021 Zapytanie ofertowe SZ-1-1-2021   Aktualizacja [19.02.2021] Odpowiedzi na zapytania ofertowe   Aktualizacja [26.02.2021] Ogłoszenie o zakończeniu postępowania   Załączniki: załącznik nr 1 PPK SZ-1-1-2021 załącznik nr 2 PPKSZ 1-1-2021 załącznik nr 3 PPKSZ 1-1-2021  


Zakup wraz z dostawą sprzętu medycznego na potrzeby Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piastowym

30 kwietnia 2020

Termin składania ofert: 12.05.2020 godz. 14:00 Przetarg nieograniczony Bez wadium   Aktualizacja [7.05.2020]: Ogloszenie o zmianie ogloszenia Zapytanie do SIWZ wraz z odpowiedziami 05.05.2020   Aktualizacja: Zapytanie do SIWZ wraz z odpowiedziami 04.05.2020   Załączniki: 1-Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy 2-Załącznik nr 2 – Wykluczenie 3-Załącznik nr 3 – Grupa kapitałowa Załącznik nr 4 sprzęt […]